منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کاهش خطر کرش شدن سرور Bind DNS

در این سرور خطر ناپایداری و در نتیجه کرش شدن وجود داشت که با این به روز رسانی ورژن 9.6-ESV-R4-P3 این مشکلات تا حد زیادی برطرف شده است .