منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کاهش مشارکت های کاربران در متن باز

در سال های اخیر خبر های مختلفی از توسعه دهندگان متن باز منتشر شده است . در نظرسنجی های سال جاری مببینیم که مثلا برنامه های کاربردی موبایل به وضوح در ذهن کاربران و سازندگان است .