منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کاوشگر کریاسیتی خودش فرمان را بدست گرفت

تاکنون بیش از یکسال بوده است که مهندسان ناسا کنترل حرکت کاوشگر کریاسیتی را انجام می‌دادند. روز سه‌شنبه این ربات هوشمند بر روی راننده‌ی خودکار قرار گرفت تا بتواند محدوده‌های غیرتایید شده را نیز زیر پا بگذارد و بررسی کند.
تا پیش از این بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای که با ناسا ارسال می‌شد، مهندسان ناسا مسیر حرکت کریاسیتی را بررسی و تایید می‌کردند، اما سیستم خودکار باعث می‌شود تا کریاسیتی خودش عکس‌ها را بررسی و مقصد خود را تعیین کند.

منبع اصلی خبر

Google+ Google+ Google+