منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کتاب اسکوئید – فصل دوم قسمت دوم

بالاخره قسمت دوم از فصل دومِ کتاب اسکوئید هم آماده شد. در این فصل در مورد فایلهای ثبت رخداد، هدرهای HTTP ، تنظیمات DNS و … مطالبی را خواهید آموخت. میتوانید از لینک زیر این فایل را دانلود کنید:

دانلودقسمت دوم از فصل دوم

 برچسب ها : , ,