منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کتاب اسکوئید فصل چهارم – قسمت اول

در فصل دوم کمی با acl ها آشنا شدید. در این فصل با acl های بیشتری آشنا شده و طرز استفاده از آنها را یاد میگیرید. این فصل هم به دو قسمت تقسیم شد که قسمت اول آن اکنون آماده است.

دانلود قسمت اول از فصل چهارمبرچسب ها :