منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کتاب برنامه نویسی هوش جمعی

این کتاب به شما نشان می دهد چطور می توانید برنامه های وب ۲ هوشمند بسازید.

برنامه هایی که در بردارنده حجم زیادی از اطلاعاتی است که توسط برنامه های اجتماعی در وب ایجاد شده است.

با الگوریتم های پیشرفته موجود در این کتاب، شما می توانید برنامه های هوشمندی بنویسید که به مجموعه داده های دسته بندی شده جالبی از سایر وب سایت ها دسترسی داشته باشید، داده های کاربران را در برنامه خودتان جمع آوری کنید و این داده ها را آنالیز کنید و بفهمید