منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کتاب نحوه برپاسازی وب اپیلیکیشن های اجتماعی – زبان اصلی

کتاب پیشرو کتاب Building Social Web Applications میباشد .

 

دانلود کتاببرچسب ها : , , ,