منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کتاب نرم افزار آزاد – جامعه آزاد

کتاب نرم افزار آزاد جامعه آزاد یا Free Software Free Society


دانلود کتاب

user name :   u481000370.book

password :    tabrix.orgبرچسب ها : , , ,