منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کرنل لینوکس ۳.۸.۳ منتشر شد

کرنل ۳.۸.۳ با تغییرات زیادی برای معماری ARM منتشر شد. باگ فیکس‌هایی برای سیستم فایل Btrfs و ext4 نیز انجام شده‌است.
برای اطلاعات بیشتر جزئیات تغییرات را ببینید.

منبع اصلی خبر