منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کروم بیت هر صفحه نمایشی را به کامپیوتر تبدیل می کند

کروم بیت هر صفحه نمایشی را به کامپیوتر تبدیل می کند

Nikkhah146

در فرودین گذشته، گوگل و ایسوس پرده از چندین محصول کرومی جالب برداشتند. یکی از این محصولات کروم بوک شبه یوگا بود که می توانست به یک تبلت تبدیل شود و دیگری یک دانگل با نام کروم بیت که هر مانیتور HDMI یا تلویزیون را به یک کامپیوتر تبدیل می کند. این دانگل آماده فروش است.