منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کروم تابع رومیزی راه دور را افزود

توسعه دهندگان کروم بر روی افزونه Remote Desktop در مرورگر کروم در حال کار کردن هستند و نسخه بتا این نرم افزار برای تست عمومی و بازخورد کاربران منتشر شده است.