منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کلیدهای میان‌بر ترمینال

از آن جهت که زمان کار با ترمینال ارتباط شما بیشتر با صفحه‌کلید (Keyboard) است دانستن کلیدهای میان‌بر (‌‌Shortcut) در رابط کاربری ترمینال لینوکس بسیار مهم و قابل استفاده است.

در اینجا لیستی از این میان‌برها را ذکر می‌کنیم که نوشتن دستورات در خط فرمان لینوکس را برای شما تسریع و راحت می‌کنند.

میان‌برهای زیر تقریبا عمومی هستند و در تمامی توزیع‌ها قابل استفاده هستند.

اول از همه اگر در محیط گرافیکی هر یک از توزیع‌های لینوکس هستید و می‌خواهید ترمینال را بیاورید از کلیدهای Ctrl + Alt +T استفاده کنید.

Enter - اجرای دستور (بعد از نوشتن هر دستور با فشردن کلید اینتر دستور شما اجرا می‌شود)

Up Arrow (جهت‌نمای بالا) – نمایش دستو قدیمی‌تر

Down Arrow (جهت‌نمای پایین) - نمایش دستور جدیدتر (هنگامی که از جهت‌نمای بالا استفاده کردید جهت‌نمای پایین دستور قبل را نمایش می‌دهد)

Left Arrow (جهت‌نمای چپ) - جابجایی اشاره‌گر در متن دستور به سمت چپ

Right Arrow (جهت‌نمای راست) - جابجایی اشاره‌گر در متن دستور به سمت راست

Backspace - حذف کاراکتر قبل از اشاره‌گر

Delete - حذف کاراکتر بعد از اشاره‌گر

Ctrl + R – جست‌وجو دستور

Ctrl + Z - توقف اجرای دستور جاری (شروع دوباره با fg برای دستورات پیش‌زمینه و bg برای دستورات پس‌زمینه)

Ctrl + C - لغو و توقف کامل دستور جاری

Ctrl + L - پاک کردن صفحه‌نمایش ترمینال و شروع خط جدید از سطر اول

Esc + . - آخرین ورودی از دستور قبلی را نمایش می‌دهد تا بعد از ویرایش اجرا کنید

Ctrl + A - بردن اشاره‌گر به شروع دستوری که در آن لحظه می‌نویسید

Ctrl + E - بردن اشاره‌گر به پایان دستوری که در آن لحظه می‌نویسید

Ctrl + U - بریدن (Cut) تمام کاراکترهای قبل از اشاره‌گر و ذخیره آن برای اینکه بعدا در جایی  بچسبانید (Paste)

Ctrl + K - بریدن (Cut) تمام کاراکترهای بعد از اشاره‌گر و ذخیره آن برای اینکه بعدا در جایی  بچسبانید (Paste)

Ctrl + T - جابجایی دو کاراکتر قبل و بعد از اشاره‌گر با هم

Ctrl + W - حذف کلمه بعد از اشاره‌گر در خط جاری که در حال ویرایش آن هستید

Ctrl + D - بیرون رفتن از جلسه جاری (خروج از حساب کاربری جاری که با آن در محیط ترمینال کار می‌کنید)

The post کلیدهای میان‌بر ترمینال appeared first on لینوکسی‌ها.برچسب ها : ,