منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کنترل آتش سوزی توسط Capaware

بنابر گزارشات ، نرم افزار متن باز Capaware که یک framework برای مسائل جغرافیایی سه بعدی است ، در جزایر قناری برای پیش بینی و مدیریت آتش سوزی به کار رفته است .