منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کنترل بر روی shutdown در openSUSE 13.1

در openSUSE 13.1 می توان از YaST برای کنترل بر روی عکس العمل بعد از فشردن کلید های ctl+alt+del در کنسول (منظور کنسول های مجازی یا Virtual Terminal ها) و همچنین کنترل بر روی دکمه shutdown در دسکتاپ KDE 4 استفاده کرد. به طور پیش فرض در محیط Virtual Terminal ها که با کلید های ctl+F1 تا …. ctl+F6 قابل دسترسی هستند فشردن کلید های ctl+alt+del باعث reboot شدن سیستم می شوند. البته تنها کاربر root مجوز اجرای این کلید ها را دارد. توسط ابزار YaST Security می توان عکس العمل آنرا از میان سه عمل reboot, halt و ignore تعیین کرد. مطابق شکل زیر از قسمت “”Interpretation of Ctl+Alt+Del عکس العمل را تعیین کنید. همچنین می توانید از قسمت “Shutdown Behaviour of KDM login manager” می توانید تعیین کنید که چه کسی سیستم را در محیط گرافیکی shutdown کند. گزینه های All User, Only root و Nobody وجود دارند. برای دسترسی به این گزینه ها نخست دستور زیر را اجرا کنید تا YaST Security باز شود. سپس از پنل کنتری گزینه “Boot Settings” را انتخاب کنید.

yast2 security

توجه کنید که در Virtual Terminal ها (یا حتی کسنول ها یا ترمینال هایی که در محیط گرافیکی باز و دستور ها را در آن اجرا می کنید) تنها کاربر root می تواند از دستور های poweroff/shutdown/halt و reboot استفاده کند و بازهم کاربر root است که در Virtual Terminal ها می تواند کلید های ctl+alt+del را اجرا کند. اما کاربر root می تواند با ویرایش فایل etc/sudoers/ مجوز های لازم برای اجرای دستور های گفته شده را به کاربر یا گروهی از کاربران (تحت غالب یک گروه) بدهد.برچسب ها : , , , , , , ,