منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کنترل فایل rc.conf در FreeBSD با دستور sysrc

سیستم عامل FreeBSD و مشتقات آن از فایل etc/rc.conf/ برای مدیریت سرویس ها (فعال و غیر فعال کردن سرویس ها) استفاده می کنند. دایرکتوری etc/rc.d/ شامل تمامی فایل های شل اسکریپت مربوط به سرویس های نصب شده بر روی سیستم، مانند سرویس sshd است.

تنظیم کارت شبکه در FreeBSD
فعال کردن NFS بر روی FreeBSD 8

به طور معمول می توان با یک ویرایشگر ساده مانند vi یا nano فایل etc/rc.conf/ را باز کرد و در هر خط الگوی servicename_enable=YES/NO را برای فعال (YES) یا غیر فعال (NO) کردن یک سرویس وارد و ذخیره کرد. اما به جای این کار می توان از دستور sysrc استفاده کرد. فرمت کلی استفاده به صورت زیر است.

sysrc [OPTIONS] {name[[+|-]=value] ... | -a | -A | -l | -L [name ...]}

سوئیچ a- یک لیست از تمامی متغیرهای پیکربندی غیر پیشفرض را نشان می دهد و A- یک لیست از تمامی متغیرهای پیشفرض و غیر پیشفرض را نشان می دهد. به طور مثال از دستور زیر می توان برای پیدا کردن hostname ماشین استفاده کرد.

sysrc -a | grep hostname
sysrc -A | grep hostname

برای پیدا کردن اینکه آیا سرویس sshd فعال یا غیر فعال است می توان از دستور زیر استفاده کرد.

sysrc -a | grep sshd_enable

حالت دیگر به فرم زیر است که در آن یک سرویس بر اساس الگوی servicename_enable=YES/NO را فعال یا غیر فعال می کنیم. به طور مثال اگر سرویس sshd فعال نباشد از الگوی sshd_enable=YES و اگر فعال بوده باشد از الگوی sshd_enable=NO استفاده می کنیم.

sudo sysrc sshd_enable=YES
sudo sysrc sshd_enable=NO

برای اطلاعات بیشتر می توانید راهنمای دستور را از man sysrc مطالعه کنید.برچسب ها : , , , , , ,