منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گذاشتن رمز روی grub2

در مطلب «بازیابی رمز روت لینوکس» نحوه بازیابی کلمه عبور کاربر ریشه را از طریق تغییر دادن پارامترهای بوت کرنل در گراب توضیح دادیم. برای امنیت بیشتر می‌توانیم آیتم‌های grub2 را توسط رمز عبور محافظت کنیم. در این آموزش به نحوه رمزگذاری دسترسی برای گزینه‌های grub2 خواهیم پرداخت.

ابتدا توسط یک ویرایشگر متنی فایل etc/grub.d/40_custom/ را ویرایش می‌کنیم.

sudo gedit /etc/grub.d/40_custom  

سپس خطوط زیر را به انتهای آن اضافه می‌کنیم.

set superusers=”USER”  
password USER PASSWORD  

که در اینجا منظور از USER‍‍‍‍ نام کاربری و PASSWORD رمز عبور انتخابی شما است. از آنجایی که در روش فوق رمز عبور کاربر بصورت Clear Text ذخیره می‌شود برای امنیت بیشتر می‌توانیم رمز عبور را رمزگذاری کنیم.

برای این کار به‌صورت زیر عمل می‌کنیم.

ابتدا می‌بایست توسط دستور زیر یک کلمه عبور رمزگذاری شده ایجاد کنیم.

grub-mkpasswd-pbkdf2  

پس از اجرای دستور فوق از شما رمز عبور مورد نظرتان برای رمزگذاری پرسیده می‌شود و درنهایت نسخه رمزگذاری شده کلمه عبور شما را نمایش می‌دهد.

سپس مجدداً فایل etc/grub.d/40_custom/ را ویرایش نموده و این بار به‌جای کلمه عبور Clear Text کلمه عبور رمزگذاری شده را به‌صورت زیر وارد نمایید.

password USER grub.pbkdf2 ENCRYPTED PASSWORD  

که در اینجا منظور از ENCRYPTED PASSWORD کلمه عبور رمزگذاری تولید شده است.

سپس فایل etc/grub.d/10_linux/ را با یک ویرایشگر متنی ویرایش می‌کنیم.

sudo gedit /etc/grub.d/10_linux  

و عبارت unrestricted-- را انتهای خط زیر اضافه می‌کنیم.

CLASS="--class gnu-linux --class gnu --class os --unrestricted"  

سپس برای اعمال تغییرات دستور زیر را وارد می‌کنیم.

update-grub  

advertiseبرچسب ها :