منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گرافیکی سه ‌بعدی و تسریع نصب سخت ‌افزاری در فدورا 13

فدورا 13 گرافیکی‌های سه بعدی و تسریع نصب سخت افزاری را مهیا می‌کند.
شرکت های سخت افزاری مجموعه عظیمی از کارت های ویدیوئی پیچیدده را تولید کرده‌اند که قدرت پردازش گرافیک‌ها که به تنهایی از تمامی سیستم های کامپیوتری ساخته شده تا سال 2003 پیشی گرفته است.