منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گزارش جلسه ۱۴۲ام

این جلسه در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ در محل برگذاری جلسات گروه، بین رضا ۱۹ و چهارراه بعثت (حاشیه خیابان) پلاک ۱۸۰ (آموزشگاه دیتاسنترشرق) با حضور اعضای گروه برگذار شد.

موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد عبارتند از:

۱. معرفی openstreetmap (پروژه سایت و سرویسی است که با حمایت بنیاد نرم‌افزار آزاد و با هدف در اختیار قرار دادن یک نقشه آزاد ایجاد شده است) توسط آقای مهدی عطائیان

۲. معرفی  tmuxifier (ابزاری برای کنترل و دسترسی به تعدادی ترمینال از یک ترمینال) توسط آقای بیژن ابراهیمی

۳. بحث آزاد

این جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ به پایان رسید.

طبقه‌بندی: برچسب ها : , ,