منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گزارش جلسه ۶۴ انجمن لینوکس مشهد

جلسه ۶۴ انجمن لینوکس مشهد با حضور ۱۲ نفر از اعضا در چهار‌شنبه ۲۰‌م فروردین ۱۳۹۰ تشکیل شد.
در این جلسه دستورهای خط فرمان lshw و lspci و dmidecode که برای شناسایی قطعات سخت‌افزاری است معرفی شد.
همچنین ارا‌ئه‌ای با موضوع روت‌کیت و انواع روت‌کیت‌ها و برنامه Rkh که برنامه‌ای آزاد و اپن‌سورس برای تشخیص و شناسایی روت‌کیت‌هاست ارائه شد.
دانلود اسلاید روت‌کیت و برنامه RKH
در انتهای جلسه برنامه ریزی برای انتخاب زمان جلسات و همچنین هماهنگی برای انجام انتخابات راهبران انجام شد.برچسب ها : , , ,