منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گزارش جلسه ۶۶‌م

جلسه ۶۶‌م مشهدلاگ در پنج‌شنبه، ۱۵‌م اردی‌بهشت ۱۳۹۰ و با حضور ۵ نفر از اعضای آن تشکیل شد!
در این جلسه تماماً به پرسش و پاسخ‌های لینوکسی پرداخته شد...برچسب ها : , , ,