منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گزارش جلسه ۸۴م

جلسه ۸۴م گروه کاربران لینوکس مشهد در روز دوشنبه، ۵ دی ماه ۱۳۹۰ با حضور چند تن از اعضای فعال گروه برای تصمیم‌گیری در مورد اسا‌س‌نامه جدید گروه کاربران لینوکس مشهد تشکیل شد.

این جلسه با حضور آقایان مرتضی فخرائی، مهدی عطائیان، علی موسوی، آرش موسوی و بیژن ابراهیمی با تمرکز بر روی کاستی‌های اساس‌نامه فعلی لاگ مشهد و بررسی دیگر اساس‌نامه های گروه‌های لاگ ایران برگزار شد که در پایان جلسه، سندی تهیه شد که مسیر تغییر اساس‌نامهٔ لاگ را برای بهبود هر چه بیشتر کیفیت جلسات معین می‌کند.

گزارش مشروح این جلسه در آینده منتشر خواهد شد

طبقه‌بندی: برچسب ها : , ,