منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گزارش جلسه ۸۵‌م

جلسه ۸۵م گروه کاربران لینوکس مشهد در روز دوشنبه، ۱۲ دی ماه ۱۳۹۰ با حضور چند تن از اعضای فعال گروه برای تصمیم‌گیری در مورد اسا‌س‌نامه جدید گروه کاربران لینوکس مشهد تشکیل شد.
گزارش مشروح این جلسه در آینده منتشر خواهد شد

طبقه‌بندی: برچسب ها : , ,