منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گزارش چهاردهمین نشست عمومی لاگ

صبح روز یکشنبه، 18 مرداد چهاردهمین نشست عمومی لاگ خوزستان برگزار شد. در این نشست که با موضوع آزاد برگزار شده بود، itline با اجرای "اخبار دنیای متن باز" آغازگر جلسه ی رسمی بود. در اخبار این جلسه، پیش نمایشی از ویژگی های میزکار KDE 4.3 به صورت چند رسانه ای پخش شد که استفبال حضار را به همراه داشت. در بخش آموزشی جلسه، مسئول آموزش ضمن نظر سنجی از حضار در مورد زبان و تکنولوژی پیشنهادی برای تیم برنامه نویسی لاگ خوزستان، خط مشی تیم برنامه نویسی لاگ را با اولویت برنامه نویسی تخصصی برای لینوکس و به خصوص شل اسکریپت عنوان کرد.
در این جلسه ی عمومی، سرپرست لاگ خوزستان با پیشنهاد برگزاری سمینار های برنامه ریزی شده، مزیت ها و چالش های پیش روی این راهکار را با کمک حضار مورد بررسی قرار داد.برچسب ها : , , ,