منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گنوم ۳ کمک! کمک! جنتو چقدر وحشتناکه!

بنا به گفته اهل فن systemd را می توان یک جایگزین مدرن sysvinit & RC در سیستم عامل لینوکس دانست. این دستگاه ٬ به عنوان یک جایگزین دستگاه‌های init در جنتو لینوکس پشتیبانی می شود.
دستگاه Systemd در بسیاری از کرنل‌های لینوکس مدرن مورد استفاده قرار می گیرد.  برای نصب بسیاری از محیط های میزکار مانند گنوم ۳ لازم  است تا از systemd  استفاده گردد و از آنجایی که آموزش‌های کتاب راهنمای جنتو بر اساس گنوم ۲ و استفاده از openrc است. ممکن است دوستان برای نصب گنوم ۳ با استفاده از آموزش های کتاب راهنما با مشگل روبرو گردند. به  این جهت در این نوشتار کوتاه تلاش می کنیم آنچه را که برای نصب گنوم ۳ با استفاده از systemd بایسته است را مرور نماییم. 

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]