منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گوگل درصدد ساخت هدست های مجهز به نمایشگر هولوگرافیک !

گوگل درصدد ساخت هدست های مجهز به نمايشگر هولوگرافيک !

zokaee32

 

گوگل گلس (Google Glass) در نهايت به تکنولوژی Magic Leap مجهز شد . پروژه جديد گوگل گلس که پروژه Aurora نام دارد بر مبنای تکنولوژی های قديمی ساخته می شود . کاربران نيز مجبور هستند با اين روند خود را همراه سازند . اما ظاهرا گوگل تصميم دارد به ساخت نمايشگرهای هولوگرامی روی آورد . خبرها حاکی از اين است که گوگل می خواهد يک هدست برای ديدن تصاوير سه بعدی بسازد .