منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گوگل و پاسداشت سالگرد تولد خواجه نصیرالدین طوسی

گوگل لوگوی خود را به مناسبت تولد خواجه نصیرالدین طوسی تغییر داد. اما نکته جالب عدم اعمال این تغییر برای آی پی های ایرانی است. کاربران ایرانی این تغییر را در صفحه اصلی گوگل مشاهده نکردند.
برای مشاهده تصویر : مشاهده

منبع اصلی خبر