منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گیت – لیست مشارکت‌کنندگان و میزان سهم هر کس در پروژه

این دستور لیست مشارکت‌کنندگان در مخزن git رو به همراه تعداد کامیت‌های هر کدوم (از زیاد به کم) نشون میده

git log --pretty=format:%aN | sort | uniq --count | sort -rn

هم می‌تونید بصورت یک اسکریپت شل تعریف‌ش کنید

هم بصورت یک alias توی خود گیت. فایل

~/.gitconfig

رو ویرایش کنید و توی قسمت alias این خط رو اضافه کنید:

authors = !git log --pretty=format:%aN | sort | uniq --count | sort -rn