منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

یادگیری، یادگیری ماشین (Machine Learning)

یادگیری ماشین را می توان به این صورت تعریف کرد: Machine learning is a type of artificial intelligence (AI) that provides computers with the ability [...]برچسب ها : ,