منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

یادی از اپن‌آفیس

قبل از اینکه اپن‌آفیس منشعب شود و لیبره‌آفیس از دل آن بیرون بیاید، یک ویکی فارسی هم داشت.
شاید دیدنش برای شما هم حسی نوستالژیک داشته باشد.
یاد آن روزها به‌خیر.

ویکی اپن‌آفیس

 برچسب ها :