منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

یادی از زنده یاد دکتر مصدق

\"\"

به کسانی که وقتی پای مصالح عموم به میان آید از مصالح خصوصی و نظریات شخصی صرف نظر می کنند. به کسانی که در سیاست مملکت اهل سازش نیستند و تا آن جا که موفق شوند مرد و مردانه می ایستند و یک دندگی به خرج می دهند و به آن کسانی که در راه آزادی و استقلال ایران عزیز از همه چیز خود می گذرند این عکس ناقابل اهدا می شود.

احمد آباد, آبان ماه ۱۳۴۱

امضا: دکتر محمد مصدق

\"Addبرچسب ها : , , ,