منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

یه کم آروم تر یا شاید یه کم تند تر

بعضی موقع ها فکر می کنم، بعضی جاها بد برجک را می زنم. شاید باید یه کم آروم تر بود. بعضی موقع ها  احساسات آدم باعث می شه که حتی چیزایی که قبول داری را رعایت نکنی. مثلا گیر بدی به یکی می خوای ثابت کنی داره اشتباه می کنه. گیر که میگم، منظورم یک جمله دو جمله نیست ها، بعضی مواقع به چند هفته می کشه، شایدم چند ماه. ;)

ولی یه چیزی که می دونم دوستان خوبی دارم. اکثر موقع ها فراموش می کنند. برخی مواقع فکر می کنم که دیگه تمام شد. ولی هنوز جواب تلفنم را می دند :D

ولی خوب می ترسم برسه به جایی که واقعا تمام بشه . آقا از این تریبون به تمام کسایی که در مدت طولانی بشون گیر دادم، و ول نکردم اعلام می کنم، که دیگه سعی می کنم گیر سه پیچ ندم ، ولی اون گیر اول را کاریش نمی شه کرد. آدم که نمی تونه خناق بگیره، حرف را باید زد. ولی گیر نمی دم دیگه :Dبرچسب ها :