منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

یک ترمینال عالی جدید

 

Final Term این ترمینال جدید که توسعه آن به تازگی شروع شده است و قابل نصب در فدورا  از طریق  COPR است.

تازه های این ترمینال :

  • تشکیل منو برای دستورات

  • تکمیل دستور خودکار

  • نمایش کنترل های نمایشی

و موارد زیاد دیگر …

 

screencast

 

 

 

 برچسب ها : , , , , , , , , ,