منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

یک هفته تاخیر در انتشار فدورا ۲۱

fedora-logo

نسخه بعدی فدورا یعنی Fedora 21 با یک هفته تاخیر همراه خواهد بود.با این اوصاف نسخه آلفای فدورا ۲۱ در تاریخ ۲۳-۰۹-۲۰۱۴ و نسخه ی بتای آن در تاریخ ۲۸-۱۰-۲۱۴ منتشر خواهد شد و به همین ترتیب نسخه نهایی فدورا ۲۱ در تاریخ ۰۲-۱۲-۲۰۱۴ منتشر خواهد شد.برای دیدن برنامه زمانبندی انتشار فدورا ۲۱ کافیست تا به اینجا مراجعه نمایید.

 برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,