منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

یک هفته تاخیر در انتشار فدورا ۲۲

fedora

نسخه بعدی فدورا که Fedora 22  می باشد به دلیل رفع نشدن چند باگ،انتشار آن با یک هفته تاخیر مواجه شد.این در حالی می باشد که نسخه ی آلفای آن منتشر شده است و باید نسخه ی بتا و نسخه نهایی آن منتشر شود.با این حال نسخه بتای فدورا ۲۲ در تاریخ ۲۱-۰۴-۲۰۱۵ منتشر خواهد شد و سپس نسخه نهایی فدورا ۲۲ در تاریخ ۲۶-۰۵-۲۰۱۵ منتشر خواهد شد.

جهت دیدن برنامه زمانبندی فدورا ۲۲ می توانید به اینجا مراجعه نمایید.

 

 

 برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,