منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

یک هفته تاخیر در انتشار نسخه نهایی فدورا ۲۵

fedora_25

 

نسخه جدید فدورا که Fedora 25 می باشد،نسخه های آلفا و بتای آن منتشر شده است و اکنون نوبت به انتشار نسخه نهایی فدورا ۲۵ می باشد.برطبق برنامه ی زمانبندی انتشار فدورا ۲۵،قرار بود که نسخه ی نهایی فدورا ۲۵ در تاریخ ۱۵-۱۱-۲۰۱۶ منتشر شود.

اما با توجه به تغییراتی که در برنامه زمان بندی انتشار فدورا ۲۵ رخ داده است،نسخه نهایی فدورا ۲۵ با یک هفته تاخیر منتشر خواهد شد.با توجه به این وضعیت نسخه نهایی فدورا ۲۵ قرار است در تاریخ ۲۲-۱۱-۲۰۱۶ منتشر شود.

گفتنی است جهت دیدن برنامه ی زمانبندی انتشار فدوار ۲۵ کافیست تا به لینک پایین مراجعه نمایید :

 

https://fedoraproject.org/wiki/Releases/25/Schedule

 برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,