منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

۱۳ جمله ای که هنگام مصاحبه نباید آن ها را بکار برد

به نام اهورامزدای پاک مطمئنا هر یک از ما در جایگاهی قرار گرفته ایم که با سوالات مصاحبه کننده غافلگیر شده و احساس کنیم هرچیزی که میگوییم اشتباه است و اما اگر شما در یک پست تازه کار هستید مصاحبه کاری به شما جهت خواهد داد ، اگر شما فقط کد زدن را آموخته اید...

Continue Reading

نوشته ۱۳ جمله ای که هنگام مصاحبه نباید آن ها را بکار برد اولین بار در گشتاسب مظفریان - GMozafarian پدیدار شد.برچسب ها : , , ,