منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

۳۰ Best Sources For Linux / BSD / Unix Documentation On the Web

گلچینی از بهترین منابع

۳۰ Best Sources For Linux / BSD / Unix Documentation On the Web.برچسب ها : , ,