منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چند دستگاه و یک شماره تلفن، ویژگی جدید شبکه تلفن همراه AT&T

چند دستگاه و یک شماره تلفن، ویژگی جدید شبکه تلفن همراه AT&T

Nikkhah148

AT&T، ویژگی های پیشرفته ای برای شبکه تلفن همراه ارائه کرده است که قابلیت NumberSync نامیده می شود. با استفاده از این ویژگی می توان یک شماره تلفن را با همه دستگاه های متصل به اشتراک گذاشت. با استفاده از NumberSync، مشتریان شبکه AT&T، به زودی می توانند با استفاده از چندین سیم کارت در گوشی های هوشمند، ساعت هوشمند، تبلت ها و دیگر وسایل متصل از یک شماره تلفن استفاده کنند.