منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Aakash – تبلت اندرویدی با قیمت 35$

دولت هند حامی پروژه ای برای توسعه ی تبلت های اندروید است که احتمالاً کمتر از 35$ قیمت دارند و برای استفاده ی دانش آموزان ساکن مناطق فقیرنشین هند تولید می شوند.