منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

add persian

ابتدا بر روی
استارت کلیک کنید و سپس بر روی control center  کلیک نمایید از پنجره باز
شده گزینه keyboard را از بخش hardware  انتخاب کنید تا پنجره keyboard
preferences باز شود آنگاه از سربرگ ها layouts را انتخاب کنید و. بر روی
کلید add  کلیک کنید .سپس جمهوری اسلامی ایران را از بین کشور ها یافته و
اضافه کنید .برای تنظیم دکمه های تغییر دهنده زبان بر روی option  کلیک
کنید . حال دکمه های دلخواه
را انتخاب کنید.\"\"
\"\"
\"\"