منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Agile Software Development یا توسعه نرم افزار چابک چیست؟

به نام اهورامزدای پاک چابک (Agile) مجموعه ای از ارزش ها و اصول جهت توسعه نرم افزار های کارا توسط تیم های خود سازمانده می باشد. ارزش ها و اصول چابک (Agile) در سال ۲۰۰۱ توسط ۱۷ نفر از اساتید معتبر جهانی صنعت توسعه نرم افزار طی یک بیانیه با عنوان بیانیه توسعه چابک تنظیم و ارائه گردید. اساس...

Continue Reading

نوشته Agile Software Development یا توسعه نرم افزار چابک چیست؟ اولین بار در گشتاسب مظفریان - GMozafarian پدیدار شد.برچسب ها : , , , , , ,