منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Angry Birds در … لینوکس!

\"\"

این بازی محبوب رو به کمک wine میتونید در لینوکس (در این جا پارسیکس) اجرا کنید. اول اون رو از اینجا دانلود کنید.

پس از extract کردن این فایل در مثلا  فولدر home این سه تا فایل رو به این دو جا کپی کنید: AppUpWrapper.dll و msvcp90.dll و msvcr100.dll

/home/amin/.wine/drive_c/windows

/home/amin/.wine/drive_c/windows/system32

حالا با wine فایل AngryBirds.exe رو اجرا کنید. اگر بازی شروع شد که هیچی. اگه شروع نشد، باید:

در ترمینال این رو دانلود کنید:

wget http://download.microsoft.com/download/d/d/9/dd9a82d0-52ef-40db-8dab-795376989c03/vcredist_x86.exe

حالا این رو نصب کنید:

wine vcredist_x86.exe

اگر نصب شد که هیچی. بعدش برید بازی کنید. اگه گیر داد و نصب نشد. باید:

wget http://download.microsoft.com/download/5/6/7/567758a3-759e-473e-bf8f-52154438565a/dotnetfx.exe

حالا این رو نصب کنید:

wine dotnetfx.exe

بعد برید vcredist_x86.exe رو با wine (در بالا) نصب کنید. و بعد بازی رو شروع کنید.

اگر باز هم نشد! :

wget http://download.microsoft.com/download/e/a/f/eafb8ee7-667d-4e30-bb39-4694b5b3006f/msxml6_x86.msi

wine msiexec msxml6_x86.msi

و بعد vcredist_x86.exe رو نصب کنید و بعد بازی رو شروع کنید. اگر باز هم نشد (!) من دیگه نمیدونم! من این کارها رو انجام دادم و شد.برچسب ها :