منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Arch+Raspberry pi قسمت دوم

قسمت دوم آموزش نصب توزیع آرچ بر روی رزبری پای.

 برچسب ها : ,