منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Arguments


این مطلب مقوله‌ای را تشریح می‌نماید که احتمالاً مهمترین مبحث در باره برنامه‌نویسی پوسته است و بیش از همه به طور نادرست فهمیده شده است.

بدون قید وشرط واجب است شما قبل از انجام هر کار مهم در پوسته، به طور کامل تمام آنچه در اینجا تشریح می‌گردد را درک کنید . درست نفهمیدن آنکه شناسه‌ها کدامند و تفکیک کلمه چطور عمل می‌کند، حتی در کُدی که شما کنترل کرده‌اید و به نظر می‌رسد به خوبی کار می‌کند، منجر به باگهای غیر منتظره، و در حالت‌های وخیم‌تر، انحراف شدید و از دست رفتن داده‌ها می‌گردد.

ادامه مطلب