منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Linux Debian Administrator | part 1

سلام دوستان باتوجه به تیتر مقاله و روشن بودن راه آن میپردازیم به اصل موضوع و از تعریفات اولیه اجتناب میکنیم. در برخی از موضوعات این مقاله برای جلوگیری از مطالب تکراری از مقاله های ایمان عزیز استفاده میکنم که در اخر این پارت اشاره خواهم کرد.(آموزش فارسی LPIC 1) سعی میکنیم این دو مقاله…ادامه مطلب
ادامه مطلب