منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شماره سی یکم نشریه‌ی الکترونیک لینوکس «ایران‌تاکس» منتشر شد

شماره سی یکم نشریه‌ی الکترونیک لینوکس «ایران‌تاکس» منتشر شد. این شماره نیز با همت همکاران محترم نشریه‌ی الکترونیکی ایران‌تاکس منتشر شد ، مقالات این شماره به عبارت زیر هستند:
آشنایی با Kontrollerlab
معرفی KDE 4.0
راهنمای پورت سریال (قسمت دوم)
معرفی Dev… ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شماره سی یکم نشریه‌ی الکترونیک لینوکس «ایران‌تاکس» منتشر شد

شماره سی یکم نشریه‌ی الکترونیک لینوکس «ایران‌تاکس» منتشر شد. این شماره نیز با همت همکاران محترم نشریه‌ی الکترونیکی ایران‌تاکس منتشر شد ، مقالات این شماره به عبارت زیر هستند:
آشنایی با Kontrollerlab
معرفی KDE 4.0
راهنمای پورت سریال (قسمت دوم)
معرفی Devil Linux
انگیزش اقتصادی نرم‌افزار متن‌باز: از نگاه سرمایه‌گذاران – قسمت دوم
کلیسای جامع و بازار – قسمت ششم ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شماره سی یکم نشریه‌ی الکترونیک لینوکس «ایران‌تاکس» منتشر شد

شماره سی یکم نشریه‌ی الکترونیک لینوکس «ایران‌تاکس» منتشر شد. این شماره نیز با همت همکاران محترم نشریه‌ی الکترونیکی ایران‌تاکس منتشر شد ، مقالات این شماره به عبارت زیر هستند:
آشنایی با Kontrollerlab
معرفی KDE 4.0
راهنمای پورت سریال (قسمت دوم)
معرفی Devil Linux
انگیزش اقتصادی نرم‌افزار متن‌باز: از نگاه سرمایه‌گذاران – قسمت دوم
کلیسای جامع و بازار – قسمت ششم ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شماره سی یکم نشریه‌ی الکترونیک لینوکس «ایران‌تاکس» منتشر شد

شماره سی یکم نشریه‌ی الکترونیک لینوکس «ایران‌تاکس» منتشر شد. این شماره نیز با همت همکاران محترم نشریه‌ی الکترونیکی ایران‌تاکس منتشر شد ، مقالات این شماره به عبارت زیر هستند:
آشنایی با Kontrollerlab
معرفی KDE 4.0
راهنمای پورت سریال (قسمت دوم)
معرفی Devil Linux
انگیزش اقتصادی نرم‌افزار متن‌باز: از نگاه سرمایه‌گذاران – قسمت دوم
کلیسای جامع و بازار – قسمت ششم ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شماره بیست و چهارم نشریه الکترونیک لینوکس منتشر شد

شماره‌ی بیست و چهارم نشریه‌ی الکترونیکی ایران‌تاکس منتشر شد. این نشریه که به صورت ماهنامه منتشر می‌شود به دلیل پاره‌ای از مشکلات شماره‌ای برای ماه مهر منتشر ننموده است. هم اکنون شماره‌ی آبان (شماره‌ی بیست و چهارم) این نشریه منتشر شده است. برای دیدن… ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شماره بیست و چهارم نشریه الکترونیک لینوکس منتشر شد

شماره‌ی بیست و چهارم نشریه‌ی الکترونیکی ایران‌تاکس منتشر شد. این نشریه که به صورت ماهنامه منتشر می‌شود به دلیل پاره‌ای از مشکلات شماره‌ای برای ماه مهر منتشر ننموده است. هم اکنون شماره‌ی آبان (شماره‌ی بیست و چهارم) این نشریه منتشر شده است. برای دیدن فهرست مطالب این شماره می‌توانید اینجا کلیک کنید. در این شماره می‌خوانیم:

برپایی مخزن محلی برای دبیان

فایرفاکس مرورگر محبوب من

حق‌امتیازهای (Patent) نرم‌افزاری-قسمت دوم

کار با پویش‌گر پورت Nmap

چطور اوبونتو، ردهت را ورشکست می‌کند

ماژول نویسی برای هسته لینوکس – قسمت چهاردهم و پایانی

نرم‌افزار آزاد، ضرورتی برای کشورهای در حال توسعه

ایران‌تاکس یک نشریه‌ی الکترونیکی با محتوای نرم‌افزارهای آزاد و اوپن سورس با کمک داوطلبین منتشر می‌شود. در صورتی که مایل به ارسال مقاله برای این مجله می‌باشید می‌توانید اینجا را مطالعه فرمایید. ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شماره بیست و چهارم نشریه الکترونیک لینوکس منتشر شد

شماره‌ی بیست و چهارم نشریه‌ی الکترونیکی ایران‌تاکس منتشر شد. این نشریه که به صورت ماهنامه منتشر می‌شود به دلیل پاره‌ای از مشکلات شماره‌ای برای ماه مهر منتشر ننموده است. هم اکنون شماره‌ی آبان (شماره‌ی بیست و چهارم) این نشریه منتشر شده است. برای دیدن فهرست مطالب این شماره می‌توانید اینجا کلیک کنید. در این شماره می‌خوانیم:

برپایی مخزن محلی برای دبیان

فایرفاکس مرورگر محبوب من

حق‌امتیازهای (Patent) نرم‌افزاری-قسمت دوم

کار با پویش‌گر پورت Nmap

چطور اوبونتو، ردهت را ورشکست می‌کند

ماژول نویسی برای هسته لینوکس – قسمت چهاردهم و پایانی

نرم‌افزار آزاد، ضرورتی برای کشورهای در حال توسعه

ایران‌تاکس یک نشریه‌ی الکترونیکی با محتوای نرم‌افزارهای آزاد و اوپن سورس با کمک داوطلبین منتشر می‌شود. در صورتی که مایل به ارسال مقاله برای این مجله می‌باشید می‌توانید اینجا را مطالعه فرمایید. ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شماره بیست و چهارم نشریه الکترونیک لینوکس منتشر شد

شماره‌ی بیست و چهارم نشریه‌ی الکترونیکی ایران‌تاکس منتشر شد. این نشریه که به صورت ماهنامه منتشر می‌شود به دلیل پاره‌ای از مشکلات شماره‌ای برای ماه مهر منتشر ننموده است. هم اکنون شماره‌ی آبان (شماره‌ی بیست و چهارم) این نشریه منتشر شده است. برای دیدن فهرست مطالب این شماره می‌توانید اینجا کلیک کنید. در این شماره می‌خوانیم:

برپایی مخزن محلی برای دبیان

فایرفاکس مرورگر محبوب من

حق‌امتیازهای (Patent) نرم‌افزاری-قسمت دوم

کار با پویش‌گر پورت Nmap

چطور اوبونتو، ردهت را ورشکست می‌کند

ماژول نویسی برای هسته لینوکس – قسمت چهاردهم و پایانی

نرم‌افزار آزاد، ضرورتی برای کشورهای در حال توسعه

ایران‌تاکس یک نشریه‌ی الکترونیکی با محتوای نرم‌افزارهای آزاد و اوپن سورس با کمک داوطلبین منتشر می‌شود. در صورتی که مایل به ارسال مقاله برای این مجله می‌باشید می‌توانید اینجا را مطالعه فرمایید. ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شماره بیست و سوم نشریه الکترونیک لینوکس منتشر شد

شماره بیست و سوم نشریه الکترونیک لینوکس منتشر شد٬ مقاله‌های منتشر شده در این شماره عبارتند از :
· بررسی لینوکس شریف
· حق‌امتیازهای (Patent)نرم‌افزاری- قسمت اول
· ماژول نویسی برای کرنل قسمت ۱۳
· معرفی دیوار آتش Firestarter
· مفاهیم اولیه در گنو/لینوکس
ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شماره بیست و سوم نشریه الکترونیک لینوکس منتشر شد

شماره بیست و سوم نشریه الکترونیک لینوکس منتشر شد٬ مقاله‌های منتشر شده در این شماره عبارتند از :
· بررسی لینوکس شریف
· حق‌امتیازهای (Patent)نرم‌افزاری- قسمت اول
· ماژول نویسی برای کرنل قسمت ۱۳
· معرفی دیوار آتش Firestarter
· مفاهیم اولیه در گنو/لینوکس
· آشنایی با Kenneth Thompson و Dennis Ritchie
· مروری بر سیستم گنو

این شماره با تاخیر منتشر شد ! به قول یکی از دوست‌داران گنو/لینوکس ٬ جامعه بدون فرد معنا ندارد. مطمئن باشید که این فلسفه نیست و واقعا مفهوم یکی برای همه و همه برای یکی بسیار با ارزش است. امیدواریم که دوستان بیشتری به گروه نویسندگان و خوانندگان نشریه الکترونیک گنو/لینوکس بپیوندند. ادامه مطلب