منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نرم افزارهای آزاد معادل Photoshop و Dreamweaver

همواره یکی از دغدغه‌های کاربرانی که به گنو/لینوکس مهاجرت می‌کنند، یافتن نرم‌افزارهایی برای انجام کارهای عمومی و تخصصی روزمره است. علاوه بر کاربران تازه مهاجرت کرده یا تازه‌کار، برخی از کاربران قدیمی و حرفه‌ای نیز گاهی با مشکل پیدا کردن نرم‌افزار مورد نظر خود در گنو/لینوکس مواجه می‌شوند. این کاربران اکثرا می‌دانند چه برنامه‌ای در ویندوز برای کار مورد نظرشان مناسب است ولی در گنو/لینوکس نرم‌افزار معادلی پیدا نمی‌کنند یا نرم‌افزاری با کیفیت مناسب نمی‌یابند. در این سری […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نرم افزار های آزاد معادل Photoshop و Dreamweaver

همواره یکی از دغدغه‌های کاربرانی که به گنو/لینوکس مهاجرت می‌کنند، یافتن نرم‌افزارهایی برای انجام کارهای عمومی و تخصصی روزمره است. علاوه بر کاربران تازه مهاجرت کرده یا تازه‌کار، برخی از کاربران قدیمی و حرفه‌ای نیز گاهی با مشکل پیدا کردن نرم‌افزار مورد نظر خود در گنو/لینوکس مواجه می‌شوند. این کاربران اکثرا می‌دانند چه برنامه‌ای در ویندوز برای کار مورد نظرشان مناسب است ولی در گنو/لینوکس نرم‌افزار معادلی پیدا نمی‌کنند یا نرم‌افزاری با کیفیت مناسب نمی‌یابند. در این سری […] ادامه مطلب