منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

AUTO_SPACE_ADVISOR_JOB_PROC

AUTO_SPACE_ADVISOR_JOB_PROC یک کار یا فرآیند پیش فرض در پایگاه داده اوراکل است که در طول فرآیند نصب ایجاد می شود. این کار برای اجرای Space Advisor به صورت خودکار در زمانبندی مشخص شده تنظیم شده است. به طور پیش فرض، این کار یک بار در هفته اجرا می شود، اما شما می توانید زمانبندی را بر اساس نیاز خود تغییر دهید. Space Advisor یکی از ویژگی های اوراکل است که با تجزیه و تحلیل اشیاء پایگاه داده (مانند جداول، شاخص ها و پارتیشن ها)، پیشنهاداتی برای بهینه سازی استفاده