منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Bashguide


راهنمای آموزشی  BashGuide   مؤلف  Lhunath


مقدمه

ازشما درخواست می‌شود ، اضافه کنید ، اصلاح کنید ، به شرطی که آن‌ها را مصون از خطا نگاه دارید.لطفاً هر نمونه کدی که می‌نویسید ، آزمایش کنید .

تمام اطلاعاتی که در اینجا ارائه گردیده، بدون ضمانت و تضمین درستی می‌باشد. با مسئولیت خودتان به کارببرید. هرگاه مردد هستید، لطفاً صفحه‌های man یا info گنو را به عنوان مراجع معتبر کنکاش کنید.


در باره این راهنما

هدف این راهنما کمک به افرادی است که علاقمند به یادگیری کار با BASH می‌باشند. آرزومند است تکنیک‌های تمرینی خوبی، برای کار با BASH و نوشتن اسکریپت‌های ساده را تعلیم دهد.

این راهنما کاربران مبتدی را هدف قرار داده است. فرض بر عدم وجود دانش پیشرفته می‌نماید-- فقط توانایی متصل شدن به یک سیستم مبتنی بر یونیکس وبازکردن رابط خط فرمان(ترمینال) را انتظار دارد. اگر چگونگی استفاده از یک ویرایشگر متن را بدانید، کمک خواهد نمود، ما ویرایشگرها را پوشش نمی‌دهیم، انتخاب ویرایشگر خاصی را توصیه نمی‌کنیم . آشنایی با مبانی مجموعه ابزار یونیکس،یا سایر زبان‌های برنامه نویسی یا مفاهیم برنامه نویسی ضروری نیست، اماآنهایی که از این قبیل آگاهی‌ها دارند، ممکن است برخی مثال‌ها را سریع‌تر درک کنند.

اگر مطلبی برای شما مبهم می‌باشد، ازشما میخواهیم آن را گزارش کنید(از BashGuideFeedback ، یا کانال‎ #bash‎ در irc.freenode.org) تا امکان پالایش آن برای خوانندگان آتی فراهم گردد .

همچنین از شما دعوت می‌گردد، با توسعه و گسترش این راهنما، یا تصحیح اطلاعات نامعتبر یا ناقص آن در بهبود بخشی آن همکاری نمایید.

نگاه دارنده اصلی این سند:

  • -- Lhunath (مولف اصلی)

  • -- GreyCat

  • -- مترجم: محمود پهلوانی

این راهنما همچنین به صورت PDF format در دسترس می‌باشد.به طور جایگزین، پس از رفتن به FullBashGuide موفق به چاپ هم می‌شوید. وتضمین می‌شود که همواره آخرین نگارش این سند را چاپ می‌گیرید.