منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

BashLoadable


BASH به منظور ایجاد فرمانهای جدید دارای قابلیت بارگیری واحدهای اجرایی ترجمه شده است، که این واحدها نسبت به آنچه با فراخوانی فرمانهای خارجی می‌تواند به دست آید، ارتباط مستقیم‌تری با سیستم‌عامل فراهم می‌کنند. اینها دستورات داخلی قابل بارگیری نامیده می‌شوند.

دستورات داخلی قابل بارگیری، به طور معمول باید از میان درخت منابع bash برای سیستم شما کامپایل بشوند:

.../bash-4.0$ CC=whatever ./configure
.../bash-4.0$ make
.../bash-4.0$ exec ./bash
.../bash-4.0$ cd examples/loadables/
.../loadables$ make
.../loadables$ enable -f finfo finfo
.../loadables$ help finfo

این مطلب نیاز به پایگاهی دارد که bash در آن می‌داند چگونه بارگیری اشیاء و کتابخانه‌های مشترک را پشتیبانی کند. در اکثر سیستم‌ها، bash این مورد را با تابع ‎dlopen()‎ پشتیبانی می‌کند. اگر شما در نگارشهای قدیمی‌تر ‎HP-UX‎ هستید، یک وصله وجود دارد: bash-4.2-shl.diff (نگارش قدیمی‌تر آن: bash-4.0-shl.diff) که توسط GreyCat ایجاد شده است.

همچنین اطلاعات کمی مفصل‌تر را در این آدرسها می‌توانید پیدا کنید:


CategoryShell

Bash قابل بارگیری (آخرین ویرایش ‎2012-10-05 13:51:15‎ توسط GreyCat)